Jak vyhynuli mamuti

Je to již několik tisíc let, kdy po Zemi chodili mamuti. Tato majestátní zvířata doby ledové mizí z naší planety někdy před více než 10 500 lety. K jejich vyhynutí přispěl nejen lovecký apetit lidské rasy, ale také změny klimatu. Poslední skupiny těchto tvorů žili na ostrově Svatého Pavla v Beringově moři. Po době ledové, když se Země začala zase oteplovat, hladina moře stoupala a plocha jejich domova na ostrově se začala zmenšovat.
umělý mamut
Uhynou žízní
Tento ostrov je celkem malý, rozlohou má jen něco málo přes sto kilometrů čtverečních. Jezera na ostrově časem pohltí oceán. Slaná voda tak přitéká i do zbývajících nádrží s pitnou vodou, které tak začíná být nedostatek. Mamuti jsou nuceni se dělit o stále nižší počet napajedel, což začne být problémem.

Stáda kolem napajedel ničí životaschopnou vegetaci a erodované usazeniny pak znečišťují vodní zdroje. Zásoby pitné vody se tak neustále zmenšují. Mamuti si tak vlastně přispívají k vlastnímu zániku.

Kolik vody denně?
Jeden mamut vyžaduje denně až 200 litrů pitné vody. Bez jejího nedostatku nemá šanci na dlouhý život. Pokud vodní nádrže nedoplňuje déšť nebo tající led z hor, mamuti nemají jak uhasit žízeň a jejich smrt přichází velmi rychle.

NĚCO O MAMUTECH
§  Tato chundelatá zvířata měla dlouhé zahnuté kly, vyvinuté z předních zubů.
§  Dále měli mamuti pouze čtyři zuby – v každé polovině čelisti jednu stoličku.
§  Byli to býložravci podobní dnešním slonům.
§  Většina druhů nepřesahovala velikostí slona indického.
§  Největší mamut vážil až 8 tun.
§  Jejich domovem v době ledové byly tundry a travnaté stepi, které pokrývaly velkou část Severní Ameriky, Asie a Evropy.

DRUHY MAMUTŮ:
Ø  Mamut severní/srstnatý
Ø  Mamut stepní
Ø  Mamut kolumbuský
Ø  Mamut jižní
Ø  Mamut africký
yellowstonský park
Poslední objevy mamutů
V roce 2007 bylo na poloostrově Jamal objeveno tělo mamutího mláděte, které je považováno za nejzachovalejší exemplář.

V Česku máme hlavní naleziště mamutích pozůstatků, a to v Předmostí u Přerova. Zde bylo v roce 1928 odkryto velké tábořiště mamutích lovců. Kompletní kostra mamuta byla objevena v roce 1899 ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové.